Obecní úřad

Kontaktní informace obce

Adresa: Nová Telib 9
PSČ: 294 06
Pošta: Březno
Telefon: +420326399238
E-Mail: novatelib@centrum.cz
 

Zastoupení obce

Starosta: Ing.Jan Hájek
Místostarosta: Jaroslav Dlouhý
Zastupitelstvo: Jiří Křovina
  Václav Rybář
  Jan Truneček
  Jiří Vacek
   
 

Výbory zastupitelstva

Kontrolní výbor

Předseda: Jiří Vacek
  Ing. Rakušanová Jitka
  Melicharová Jana

Finanční výbor

Předseda: Rybář Václav
  Rybářová Vlasta
  Dlask Petr

 

Sportovní, kulturní a sociální komise

Předseda: Truneček Jan
  Ing. Hájková Daniela
  Brynychová Jana
  Zuzana Laurenčíková
  Ing. Rakušan Miroslav
  Zelba Pavel

Úřední deska

Volby 2018 - zastupitelstvo obce

Název Vyvěšeno Sejmuto Jméno
Volby 2018 - Stanovení počtu zastupitelů 2018-2022 31. 5. 2018 J.Hájek

Ochrana osobních údajů - GDPR

Název Vyvěšeno Sejmuto Jméno
GDPR - Zásady zpracování osobních údajů 25. 5. 2018 J.Hájek
GDPR - Kontaktní údaje pověřenec pro ochranu osobních údajů 25. 5. 2018 J.Hájek

Schůze OZ 2018 + obecně závazné vyhlášky 2018

Ostatní 2018

Název Vyvěšeno Sejmuto Jméno
Stavba chodníku - zklidnění dopravy na průtahu silnice III/2802 v Nové Telibi, k.ú. Nová Telib – I. etapa (projektová dokumentace 2/2) 5. 6. 2018 27. 6. 2018 J.Hájek
Stavba chodníku - zklidnění dopravy na průtahu silnice III/2802 v Nové Telibi, k.ú. Nová Telib – I. etapa (projektová dokumentace 1/2) 5. 6. 2018 5. 6. 2018 J.Hájek
Stavba chodníku - zklidnění dopravy na průtahu silnice III/2802 v Nové Telibi, k.ú. Nová Telib – I. etapa (smlouva o dílo) 5. 6. 2018 27. 6. 2018 J.Hájek
Stavba chodníku - zklidnění dopravy na průtahu silnice III/2802 v Nové Telibi, k.ú. Nová Telib – I. etapa (výkaz výměr) 5. 6. 2018 27. 6. 2018 J.Hájek
Stavba chodníku - zklidnění dopravy na průtahu silnice III/2802 v Nové Telibi, k.ú. Nová Telib – I. etapa (čestné prohlášení) 5. 6. 2018 27. 6. 2018 J.Hájek
Stavba chodníku - zklidnění dopravy na průtahu silnice III/2802 v Nové Telibi, k.ú. Nová Telib – I. etapa (krycí list) 5. 6. 2018 27. 6. 2018 J.Hájek
Stavba chodníku - zklidnění dopravy na průtahu silnice III/2802 v Nové Telibi, k.ú. Nová Telib – I. etapa (zadávací dokumentace) 5. 6. 2018 27. 6. 2018 J.Hájek
Oznámení o uložení zásilky 22. 5. 2018 5. 6. 2018 J.Hájek
Vyúčtování vodné 2017 3. 5. 2018 3. 6. 2018 J.Hájek
Veřejná vyhláška - Finanční úřad daň z nemovitostí 27. 4. 2018 28. 5. 2018 J.Hájek
ÚZSVM - přehled vlastníků 26. 4. 2018 26. 5. 2018 J.Hájek
ÚZSVM - výzva 26. 4. 2018 26. 5. 2018 J.Hájek
Veřejná vyhláška - Finanční úřad daň z nemovitostí 11. 4. 2018 11. 5. 2018 J.Hájek
Příloha č.2 - výměna vstupní dveří (2ks) pohostinství Nová Telib 12. 2. 2018 7. 3. 2018 J.Hájek
Příloha č.1 - výměna vstupních dveří (2ks) pohostinství Nová Telib 12. 2. 2018 7. 3. 2018 J.Hájek
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu) - výměna vstupních dveří (2ks) pohostinství Nová Telib 12. 2. 2018 7. 3. 2018 J.Hájek
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích II. a III. třídy) 18. 1. 2018 3. 2. 2018 J.Hájek
Veřejná vyhláška - oznámení o pověření výkonem činnosti OLH 17. 1. 2018 2. 2. 2018 J.Hájek

Ostatní 2017

Název Vyvěšeno Sejmuto Jméno
Veřejná vyhláška - oznámení o pověření výkonem činnosti odborného lesního hospodáře 22. 12. 2017 6. 1. 2018 J.Hájek
Oznámení o uložení zásilky 23. 11. 2017 4. 12. 2017 J.Hájek
Oznámení o uložení zásilky 8. 11. 2017 13. 11. 2017 J.Hájek
Opatření obecné povahy - ministerstvo zemědělství 2/2 8. 11. 2017 23. 11. 2017 J.Hájek
Opatření obecné povahy - ministerstvo zemědělství 1/2 8. 11. 2017 23. 11. 2017 J.Hájek
Oznámení o uložení zásilky 24. 10. 2017 30. 10. 2017 J.Hájek
ÚZSVM - přehled nedostatečně označených vlastníků v katastru nemovitostí 19. 10. 2017 19. 11. 2017 J.Hájek
ÚZSVM - výzva 19. 10. 2017 19. 11. 2017 J.Hájek
Oznámení o uložení zásilky 5. 10. 2017 16. 10. 2017 J.Hájek
Oznámení o uložení zásilky 2. 10. 2017 12. 10. 2017 J.Hájek
Smlouva o dílo - Pohostinství Nová Telib - ústřední vytápění (dodatek č.1) 27. 9. 2017 27. 10. 2017 J.Hájek
Smlouva o dílo - Pohostinství Nová Telib - ústřední vytápění 27. 9. 2017 27. 10. 2017 J.Hájek
Ministerstvo zemědělství - návrh opatření obecné povahy (těžba smrků a borovic) 20. 9. 2017 6. 10. 2017 J.Hájek
Státní pozemkový fond - nabídka pronájmu pozemku p.č.122 v k.ú. Nová Telib 2. 8. 2017 4. 9. 2017 J.Hájek
Příloha č.2 zadávací podmínky - ústřední vytápění pohostinství Nová Telib 13. 7. 2017 4. 8. 2017 J.Hájek
Přílohy č. 1-1 a 1-2 položkový rozpočet - ústřední vytápění pohostinství Nová Telib 13. 7. 2017 4. 8. 2017 J.Hájek
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu) - ústřední vytápění pohostinství Nová Telib 13. 7. 2017 4. 8. 2017 J.Hájek
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (neznámý vlastník) 1/3 31. 5. 2017 30. 6. 2017 J.Hájek
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (neznámý vlastník) 2/3 31. 5. 2017 30. 6. 2017 J.Hájek
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (neznámý vlastník) 3/3 31. 5. 2017 30. 6. 2017 J.Hájek
Vyúčtování vodné 2016 3. 5. 2017 3. 6. 2017 J.Hájek
Veřejná vyhláška - finanční úřad pro Středočeský kraj (zpřístupnění předpisného seznamu pro daň z nemov.) 28. 4. 2017 29. 5. 2017 J.Hájek
Smlouva o dílo - Oprava soklu u budovy místního obchodu 25. 4. 2017 25. 5. 2017 J.Hájek
Krizový plán obce Nová Telib (příručka pro občany) 25. 4. 2017 25. 5. 2017 J.Hájek
Veřejná vyhláška s opatřením obecné povahy - usmrcování kormorána velkého 13. 2. 2017 28. 2. 2017 J.Hájek
Rozhodnutí o pověření výkonem činnosti odborného lesního hospodáře 26. 1. 2017 11. 2. 2017 J.Hájek

Záměry 2017

Název Vyvěšeno Sejmuto Jméno
Záměr - věcné břemeno ČEZ Distribuce (geom.plán) 23. 11. 2017 8. 12. 2017 J.Hájek
Záměr - věcné břemeno ČEZ Distribuce 23. 11. 2017 8. 12. 2017 J.Hájek
Záměr - prodej spoluvlastnického podílu pozemku 25. 10. 2017 10. 11. 2017 J.Hájek
Záměr - směna pozemků 24. 8. 2017 9. 9. 2017 J.Hájek
Záměr - směna pozemků 24. 8. 2017 9. 9. 2017 J.Hájek
Záměr - pronájem restaurace "U Zvoničky" 31. 5. 2017 16. 6. 2017 J.Hájek

Schůze OZ 2017 + obecně závazné vyhlášky 2017

Název Vyvěšeno Sejmuto Jméno
Zápis ze schůze zastupitelstva č.10/2017 - 6.12.2017 12. 12. 2017 12. 1. 2018 J.Hájek
Obecně závazná vyhláška č.01/2017 - poplatek za komunální netříděný odpad 2018 8. 12. 2017 24. 12. 2017 J.Hájek
Pozvánka na schůzi zastupitelstva č.10/2017 - 6.12.2017 27. 11. 2017 6. 12. 2017 J.Hájek
Zápis ze schůze zastupitelstva č.9/2017 - 14.11.2017 24. 11. 2017 24. 12. 2017 J.Hájek
Pozvánka na schůzi zastupitelstva č.9/2017 - 14.11.2017 25. 10. 2017 14. 11. 2017 J.Hájek
Zápis ze schůze zastupitelstva č.8/2017 - 19.9.2017 27. 9. 2017 27. 10. 2017 J.Hájek
Pozvánka na schůzi zastupitelstva č.8/2017 - 19.9.2017 11. 9. 2017 19. 10. 2017 J.Hájek
Zápis ze schůze zastupitelstva č.7/2017 - 22.8.2017 30. 8. 2017 30. 9. 2017 J.Hájek
Pozvánka na schůzi zastupitelstva č.7/2017 - 22.8.2017 11. 8. 2017 22. 8. 2017 J.Hájek
Zápis ze schůze zastupitelstva č.6/2017 - 27.6.2017 3. 7. 2017 3. 8. 2017 J.Hájek
Pozvánka na schůzi zastupitelstva č.6/2017 - 27.6.2017 12. 6. 2017 12. 7. 2017 J.Hájek
Zápis ze schůze zastupitelstva č.5/2017 - 23.5.2017 1. 6. 2017 1. 7. 2017 J.Hájek
Zápis ze schůze zastupitelstva č.4/2017 - 9.5.2017 18. 5. 2017 18. 6. 2017 J.Hájek
Pozvánka na schůzi zastupitelstva č.5/2017 - 23.5.2017 15. 5. 2017 23. 5. 2017 J.Hájek
Pozvánka na schůzi zastupitelstva č.4/2017 - 9.5.2017 28. 4. 2017 9. 5. 2017 J.Hájek
Zápis ze schůze zastupitelstva č.3/2017 - 11.4.2017 18. 4. 2017 18. 5. 2017 J.Hájek
Pozvánka na schůzi zastupitelstva č.3/2017 - 11.4.2017 3. 4. 2017 11. 4. 2017 J.Hájek
Zápis ze schůze zastupitelstva č.2/2017 - 14.3.2017 21. 3. 2017 21. 4. 2017 J.Hájek
Zápis z veřejné schůze občanů - 25.2.2017 8. 3. 2017 8. 4. 2017 J.Hájek
Pozvánka na schůzi zastupitelstva č.2/2017 - 14.3.2017 3. 3. 2017 15. 3. 2017 J.Hájek
Pozvánka na veřejnou schůzi občanů - 25.2.2017 7. 2. 2017 7. 3. 2017 J.Hájek
Zápis ze schůze zastupitelstva č.1/2017 - 24.1.2017 31. 1. 2017 28. 2. 2017 J.Hájek
Pozvánka na schůzi zastupitelstva č.1/2017 - 24.1.2017 10. 1. 2017 10. 2. 2017 J.Hájek

Rozpočet 2017

Název Vyvěšeno Sejmuto Jméno
Rozpočtové opatření č.11 16. 1. 2018 31. 1. 2018 J.Hájek
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.11 16. 1. 2018 31. 1. 2018 J.Hájek
Rozpočtové opatření č.10 12. 12. 2017 31. 12. 2017 J.Hájek
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.10 12. 12. 2017 31. 12. 2017 J.Hájek
Schválený rozpočet obce Nová Telib 2018 8. 12. 2017 J.Hájek
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Nová Telib 2018 8. 12. 2017 J.Hájek
Návrh rozpočtu 2018 20. 11. 2017 6. 12. 2017 J.Hájek
Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu 2018 20. 11. 2017 6. 12. 2017 J.Hájek
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Nová Telib 2018-2021 16. 11. 2017 J.Hájek
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu obce Nová Telib 2018-2021 16. 11. 2017 J.Hájek
Rozpočtové opatření č.9 14. 11. 2017 6. 12. 2017 J.Hájek
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.9 14. 11. 2017 6. 12. 2017 J.Hájek
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Nová Telib (2018 - 2021) 25. 10. 2017 14. 11. 2017 J.Hájek
Oznámení o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce Nová Telib (2018 - 2021) 25. 10. 2017 14. 11. 2017 J.Hájek
Rozpočtové opatření č.8 18. 10. 2017 6. 12. 2017 J.Hájek
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.8 18. 10. 2017 6. 12. 2017 J.Hájek
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.7 14. 9. 2017 6. 12. 2017 J.Hájek
Rozpočtové opatření č.7 14. 9. 2017 6. 12. 2017 J.Hájek
Rozpočtové opatření č.6 23. 8. 2017 6. 12. 2017 J.Hájek
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.6 23. 8. 2017 6. 12. 2017 J.Hájek
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.5 27. 6. 2017 6. 12. 2017 J.Hájek
Rozpočtové opatření č.5 27. 6. 2017 6. 12. 2017 J.Hájek
Rozpočtové opatření č.4 18. 5. 2017 6. 12. 2017 J.Hájek
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.4 18. 5. 2017 6. 12. 2017 J.Hájek
Rozpočtové opatření č.3 15. 4. 2017 6. 12. 2017 J.Hájek
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.3 15. 4. 2017 6. 12. 2017 J.Hájek
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu a rozpočtových výhledů 15. 3. 2017 6. 12. 2017 J.Hájek
Schválený rozpočet 2017 15. 3. 2017 6. 12. 2017 J.Hájek
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2017-2019 15. 3. 2017 6. 12. 2017 J.Hájek
Rozpočtové opatření č.2 15. 3. 2017 6. 12. 2017 J.Hájek
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.2 15. 3. 2017 6. 12. 2017 J.Hájek
Úřední záznam o změně rozpočtové skladby 13. 3. 2017 31. 12. 2017 J.Hájek
Rozpočtové opatření č.1 21. 2. 2017 6. 12. 2017 J.Hájek
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.1 21. 2. 2017 6. 12. 2017 J.Hájek

Finální územní plán 2016

Název Vyvěšeno Sejmuto Jméno
Vykres_08_Sirsi_vztahy 12. 7. 2016 12. 8. 2016 J.Hájek
Vykres_06_Koord 12. 7. 2016 12. 8. 2016 J.Hájek
Vykres_07_Zabor_pudy 12. 7. 2016 12. 8. 2016 J.Hájek
Vykres_05_Koord_vyrez 12. 7. 2016 12. 8. 2016 J.Hájek
Vykres_05_Koord_vyrez_legenda 12. 7. 2016 12. 8. 2016 J.Hájek
Vykres_04_VPS 12. 7. 2016 12. 8. 2016 J.Hájek
Vykres_02_Hlavni 12. 7. 2016 12. 8. 2016 J.Hájek
Vykres_03_TechnickaInfra_Krajina 12. 7. 2016 12. 8. 2016 J.Hájek
Vykres_01_Zakladni_cleneni.pdf 12. 7. 2016 12. 8. 2016 J.Hájek
NovaTelib_CO 12. 7. 2016 12. 8. 2016 J.Hájek
NovaTelib_text 12. 7. 2016 12. 8. 2016 J.Hájek
Nova Telib_oduvodneni 12. 7. 2016 12. 8. 2016 J.Hájek

2016

Název Vyvěšeno Sejmuto Jméno
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrální operátu 30. 12. 2016 30. 1. 2017 J.Hájek
Oznámení o uložení zásilky 22. 12. 2016 2. 1. 2017 J.Hájek
Zápis ze schůze zastupitelstva č.11/2016 - 14.12.2016 21. 12. 2016 21. 1. 2017 J.Hájek
Oznámení o uložení zásilky 15. 12. 2016 28. 12. 2016 J.Hájek
Pozvánka na schůzi zastupitelstva č.11/2016 - 14.12.2016 5. 12. 2016 31. 12. 2016 J.Hájek
Smlouva o dílo - Oprava místní komunikace (Poupova zahrada - II.etapa) 2/2 2. 12. 2016 31. 12. 2016 J.Hájek
Oznámení o uložení zásilky 2. 12. 2016 7. 12. 2016 J.Hájek
Smlouva o dílo - Oprava místní komunikace (Poupova zahrada - II.etapa) 1/2 1. 12. 2016 31. 12. 2016 J.Hájek
Zápis ze schůze zastupitelstva č.10/2016 - 22.11.2016 25. 11. 2016 25. 12. 2016 J.Hájek
Obecně závazná vyhláška č.2/2016 - Poplatek za komunální netříděný odpad 2017 24. 11. 2016 12. 12. 2016 J.Hájek
Návrh - rozpočet obce 2017 23. 11. 2016 9. 12. 2016 J.Hájek
Rozpočtové výhledy obce 2017+2018+2019 23. 11. 2016 9. 12. 2016 J.Hájek
Pozvánka na schůzi zastupitelstva č.10/2016 - 22.11.2016 11. 11. 2016 11. 12. 2016 J.Hájek
Zápis se schůze zastupitelstva č.09/2016 - 1.11.2016 8. 11. 2016 8. 12. 2016 J.Hájek
Pozvánka na schůzi zastupitelstva č.09/2016 - 1.11.2016 22. 10. 2016 21. 11. 2016 J.Hájek
Obecně závazná vyhláška č.1/2016 - Požární řád obce Nová Telib 22. 10. 2016 22. 11. 2016 J.Hájek
Oznámení o vyložení obnoveného katastrálního operátu k veřejnému nahlédnutí - HORNÍ KLADĚRUBY 19. 10. 2016 20. 11. 2016 J.Hájek
Veřejná vyhláška (usmrcování kormorána velkého) - Ministerstvo životního prostředí 18. 10. 2016 4. 11. 2016 J.Hájek
Návrh opatření obecné povahy (usmrcování kormorána velkého) - Ministerstvo životního prostředí 18. 10. 2016 4. 11. 2016 J.Hájek
Návrh opatření obecné povahy (usmrcování kormorána velkého) - Ministerstvo životního prostředí (VZOR - přehled) 18. 10. 2016 4. 11. 2016 J.Hájek
Zápis ze schůze zastupitelstva č.08/2016 - 30.9.2016 6. 10. 2016 6. 11. 2016 J.Hájek
Volby 2016 - upozornění pro voliče 30. 9. 2016 8. 10. 2016 J.Hájek
Výzva úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - neznámý vlastník 22. 9. 2016 22. 10. 2016 J.Hájek
Pozvánka na schůzi zastupitelstva č.08/2016 - 30.9.2016 22. 9. 2016 22. 10. 2016 J.Hájek
Volby 2016 - Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb v obci 16. 9. 2016 9. 10. 2016 J.Hájek
Zápis ze schůze zastupitelstva č.07/2016 - 8.9.2016 15. 9. 2016 15. 10. 2016 J.Hájek
Výzva - Oprava místní komunikace (Poupova zahrada - II.etapa) 9. 9. 2016 1. 10. 2016 J.Hájek
Příloha č.1 - Oprava místní komunikace (Poupova zahrada II.etapa) 9. 9. 2016 1. 10. 2016 J.Hájek
Příloha č.2 - Oprava místní komunikace (Poupova zahrada - II.etapa) 9. 9. 2016 1. 10. 2016 J.Hájek
Volby 2016 - svolání prvního zasedání okrskové volební komise 8. 9. 2016 9. 10. 2016 J.Hájek
Zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním (3.10.2016) - Horní Kladěruby 2. 9. 2016 3. 10. 2016 J.Hájek
Pozvánka na schůzi zastupitelstva č.07/2016 - 8.9.2016 23. 8. 2016 23. 9. 2016 J.Hájek
Volby 2016 - informace o počtu a sídle volebních okrsků 22. 8. 2016 9. 10. 2016 J.Hájek
Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním - HORNÍ KLADĚRUBY 5. 8. 2016 5. 9. 2016 J.Hájek
Smlouva o dílo - bezdrátový rozhlas 5. 8. 2016 5. 9. 2016 J.Hájek
Volby 2016 - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 5. 8. 2016 9. 10. 2016 J.Hájek
Zápis ze schůze zastupitelstva č.06/2016 - 7.7.2016 14. 7. 2016 14. 8. 2016 J.Hájek
Opatření obecné povahy č.1/2016 - územní plán obce Nová Telib 11. 7. 2016 27. 7. 2016 J.Hájek
Pozvánka na schůzi zastupitelstva č.06/2016 - 7.7.2016 29. 6. 2016 30. 7. 2016 J.Hájek
Zápis ze schůze zastupitelstva č.05/2016 - 28.6.2016 28. 6. 2016 30. 7. 2016 J.Hájek
Pozvánka na schůzi zastupitelstva č.05/2016 - 28.6.2016 20. 6. 2016 22. 7. 2016 J.Hájek
Zápis ze schůze zastupitelstva č.04/2016 - 7.6.2016 14. 6. 2016 14. 7. 2016 J.Hájek
Záměr prodej části pozemku 10. 6. 2016 27. 6. 2016 J.Hájek
1 Závěrečný účet 2015 16. 5. 2016 18. 6. 2016 J.Hájek
2 Závěrečný účet 2015 FIN 16. 5. 2016 18. 6. 2016 J.Hájek
3 Závěrečný účet 2015 Rozvaha 16. 5. 2016 18. 6. 2016 J.Hájek
4 Závěrečný účet 2015 Výkaz zisků a ztrát 16. 5. 2016 18. 6. 2016 J.Hájek
5 Závěrečný účet 2015 Příloha 16. 5. 2016 18. 6. 2016 J.Hájek
6 Závěrčný účet 2015 Vypořádání dotací 16. 5. 2016 18. 6. 2016 J.Hájek
7 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 2015 16. 5. 2016 18. 6. 2016 J.Hájek
Pozvánka na schůzi zastupitelstva č.04/2016 - 7.6.2016 16. 5. 2016 18. 6. 2016 J.Hájek
p.Bravenec Martin - upomínka 10. 5. 2016 12. 6. 2016 J.Hájek
Zápis ze schůze zastupitelstva č.03/2016 - 26.4.2016 3. 5. 2016 3. 6. 2016 J.Hájek
 Záměr směna pozemků 2. 5. 2016 31. 5. 2016 J.Hájek
Veřejná vyhláška FÚ daň z nemovitostí 29. 4. 2016 2. 6. 2016 J.Hájek
Pozvánka na schůzi zastupitelstva č.03/2016 - 26.4.2016 15. 4. 2016 17. 5. 2016 J.Hájek
Výzva - bezdrátový rozhlas 5. 4. 2016 7. 5. 2016 J.Hájek
Příloha č.1 - bezdrátový rozhlas 5. 4. 2016 7. 5. 2016 J.Hájek
Příloha č.2 - bezdrátový rozhlas 5. 4. 2016 7. 5. 2016 J.Hájek
Příloha č.3 - bezdrátový rozhlas 5. 4. 2016 7. 5. 2016 J.Hájek
Výzva - veřejné osvětlení 5. 4. 2016 7. 5. 2016 J.Hájek
Příloha č.1 - veřejné osvětlení 5. 4. 2016 7. 5. 2016 J.Hájek
Příloha č.2 - veřejné osvětlení 5. 4. 2016 7. 5. 2016 J.Hájek
Zápis ze schůze zastupitelstva č.02/2016 - 15.3.2016 22. 3. 2016 22. 4. 2016 J.Hájek
Zápis z veřejné schůze občanů - 26.2.2016 5. 3. 2016 15. 4. 2016 J.Hájek
Pozvánka na schůzi zastupitelstva č.02/2016 - 15.3.2016 3. 3. 2016 5. 4. 2016 J.Hájek
Zápis ze schůze zastupitelstva 01/2016 - 2.2.2016 9. 2. 2016 9. 3. 2016 J.Hájek
Pozvánka na veřejnou schůzi občanů - 26.2.2016 8. 2. 2016 10. 3. 2016 J.Hájek
Oznámení o přeznačení popelnic 8. 2. 2016 10. 3. 2016 J.Hájek
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 01/2016 - 2.2.2016 21. 1. 2016 23. 2. 2016 J.Hájek
Informace zápis do ZŠ Březno 20. 1. 2016 22. 2. 2016 J.Hájek
Katastrální úřad - výzva 6. 1. 2016 8. 2. 2016 J.Hájek
VaK změna ceny 2016 6. 1. 2016 8. 2. 2016 J.Hájek

Územní plán 2016

Název Vyvěšeno Sejmuto Jméno
NovaTelib_CO_oVP 11. 3. 2016 15. 4. 2016 J.Hájek
NovaTelib_oduv_oVP 11. 3. 2016 15. 4. 2016 J.Hájek
NovaTelib_text_oVP 11. 3. 2016 15. 4. 2016 J.Hájek
Oznameni OVP VV 11. 3. 2016 15. 4. 2016 J.Hájek
Vykres_01_Zakladni_cleneni 11. 3. 2016 15. 4. 2016 J.Hájek
Vykres_02_Hlavni 11. 3. 2016 15. 4. 2016 J.Hájek
Vykres_03_TechnickaInfra_Krajina 11. 3. 2016 15. 4. 2016 J.Hájek
Vykres_04_VPS 11. 3. 2016 15. 4. 2016 J.Hájek
Vykres_05_Koord_vyrez 11. 3. 2016 15. 4. 2016 J.Hájek
Vykres_05_Koord_vyrez_legenda 11. 3. 2016 15. 4. 2016 J.Hájek
Vykres_06_Koord 11. 3. 2016 15. 4. 2016 J.Hájek
Vykres_07_Zabor_pudy 11. 3. 2016 15. 4. 2016 J.Hájek
Vykres_08_Sirsi_vztahy 11. 3. 2016 15. 4. 2016 J.Hájek

2015

Název Vyvěšeno Sejmuto Jméno
Zápis z jednání zastupitelstva 1.12.2015 9. 12. 2015 11. 1. 2016 J.Hájek
Obecně závazná vyhláška č.03/2015 - poplatek za komunální netříděný odpad 2016 2. 12. 2015 4. 1. 2016 J.Hájek
Smlouva o dílo 25. 11. 2015 27. 12. 2015 J.Hájek
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.12 25. 11. 2015 27. 12. 2015 J.Hájek
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 1.12.2015 23. 11. 2015 2. 12. 2015 J.Hájek
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.11 20. 11. 2015 22. 12. 2015 [J.Hájek
Nájemní smlouva obchod 20. 11. 2015 22. 12. 2015 J.Hájek
Výzva II. - materiál trativod 11. 11. 2015 13. 12. 2015 J.Hájek
Položkový rozpočet II. - materiál trativod 11. 11. 2015 13. 12. 2015 J.Hájek
Návrh rozpočtových výhledů 2016,2017 11. 11. 2015 13. 12. 2015 J.Hájek
Návrh rozpočtu 2016 11. 11. 2015 13. 12. 2015 J.Hájek
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 19102015 11. 11. 2015 13. 12. 2015 J.Hájek
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 10/11/15 2. 11. 2015 4. 12. 2015 J.Hájek
ZONT-Zápis_č_10_-_20.10.15 30. 10. 2015 2. 12. 2015 J.Hájek
1) Výzva - místo pro kontejnery 23. 10. 2015 25. 11. 2015 J.Hajek
2) Položkový rozpočet - místo pro kontejnery 23. 10. 2015 25. 11. 2015 J.Hajek
3) Půdorys - místo pro kontejnery 23. 10. 2015 25. 11. 2015 J.Hajek
1) Výzva - materiál trativod 23. 10. 2015 25. 11. 2015 J.Hajek
2) Položkový rozpočet - materiál trativod 23. 10. 2015 25. 11. 2015 J.Hajek
Pozvánka 20102015 - schůze zastupitelstva obce 12. 10. 2015 14. 11. 2015 J.Hajek
Zápis_č_9_-_08.09.15 14. 9. 2015 16. 10. 2015 J.Hájek
Pozvánka 08092015  31. 8. 2015 2. 10. 2015 J.Hájek
Vyhláška ministerstvo živ.prostředí 3. 8. 2015 5. 9. 2015 J.Hájek
1_Výzva ÚZSVM 3. 8. 2015 5. 9. 2015 J.Hájek
2_Informace pro veřejnost UZSVM 3. 8. 2015 5. 9. 2015 J.Hájek
3_Přehled vlastníků UZSVM 3. 8. 2015 5. 9. 2015 J.Hájek
Zápis_č_8_-_14.07.15 14. 7. 2015 16. 8. 2015 J.Hájek
pozvánka 1472015 6. 7. 2015 15. 7. 2015 J.Hájek
Záměr pronájem 11. 6. 2015 12. 7. 2015 J.Hájek
Záměr prodej 11. 6. 2015 12. 7. 2015 J.Hájek
Zápis_č_7_-_09.06.15 11. 6. 2015 1. 12. 2015 J.Hájek
pozvanka9.6.2015 1. 6. 2015 3. 7. 2015 J.Hájek
Závěrečný účet 2014 18. 5. 2015 20. 6. 2015 J.Hájek
Závěrečný účet 2014 FIN 18. 5. 2015 20. 6. 2015 J.Hájek
Závěrečný účet za rok 2014 Rozvaha 18. 5. 2015 20. 6. 2015 J.Hájek
Závěrečný účet za rok 2014 Výkaz zisků a ztrát 18. 5. 2015 20. 6. 2015 J.Hájek
Závěrečný účet za rok 2014 Příloha 18. 5. 2015 20. 6. 2015 J.Hájek
Závěrečný účet za rok 2014 Vypořádání dotací 18. 5. 2015 20. 6. 2015 J.Hájek
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 18. 5. 2015 20. 6. 2015 J.Hájek
Veřejná vyhláška - Karel Svoboda 18. 5. 2015 20. 6. 2015 J.Hájek
Finanční úřad daň z nemovitostí 6. 5. 2015 10. 6. 2015 J.Hájek
obecně závazná vyhláška č.2/2015 30. 4. 2015 2. 6. 2015 J.Hájek
Zápis_č_6_28.04.15 30. 4. 2015 2. 6. 2015 J.Hájek
Pozvánka 2842015 20. 4. 2015 29. 4. 2015 J.Hájek
obecně závaznou vyhlášku č.1/2015 1. 4. 2015 3. 5. 2015 J.Hájek
Zápis z volby 31_3_2015 31. 3. 2015 1. 5. 2015 J.Hájek
Zápis č.5 31_3_2015 31. 3. 2015 1. 5. 2015 J.Hájek
264933772_0_březno-nová telib - op. sta. povolení 30. 3. 2015 5. 5. 2015 J.Hájek
264933772_1_březno-nová telib - op. sta. povolení 30. 3. 2015 5. 5. 2015 J.Hájek
Pozvánka 31.3.2015 20. 3. 2015 1. 4. 2015 J.Hájek
Pozvánka 24022015 17. 2. 2015 24. 2. 2015 P.Řezáč
Pronájem Obchodu 6. 2. 2015 P.Řezáč
Zápis_č_4_-_24 02 15 24. 2. 2014 25. 3. 2015 P.Řezáč

Územní plán 2015

Název Vyvěšeno Sejmuto Jméno
ÚP Nová Telib_VP_VV 11. 6. 2015 12. 7. 2015 J.Hájek
NovaTelib_CO_VP 11. 6. 2015 12. 7. 2015 J.Hájek
NovaTelib_text_VP 11. 6. 2015 12. 7. 2015 J.Hájek
NovaTelib_oduv_VP 11. 6. 2015 12. 7. 2015 J.Hájek
Vykres_01_Zakladni_cleneni 11. 6. 2015 12. 7. 2015 J.Hájek
Vykres_02_Hlavni 11. 6. 2015 12. 7. 2015 J.Hájek
Vykres_03_TechnickaInfra_Krajina 11. 6. 2015 12. 7. 2015 J.Hájek
Vykres_04_VPS 11. 6. 2015 12. 7. 2015 J.Hájek
Vykres_05_Koord_vyrez 11. 6. 2015 12. 7. 2015 J.Hájek
Vykres_05_Koord_vyrez_legenda 11. 6. 2015 12. 7. 2015 J.Hájek
Vykres_06_Koord 11. 6. 2015 12. 7. 2015 J.Hájek
Vykres_07_Zabor_pudy 11. 6. 2015 12. 7. 2015 J.Hájek
Vykres_08_Sirsi_vztahy 11. 6. 2015 12. 7. 2015 J.Hájek

2014

Název Vyvěšeno Sejmuto Jméno
Zápis_č 3-17 12 14 22. 12. 2014 23. 12. 2015 P.Řezáč
Vyhláška č.1/2014 18. 12. 2014 20. 1. 2014 P.Řezáč
pozvánka17.12.2014 9. 12. 2014 18. 12. 2014 P.Řezáč
Zápis_č 2-28 11 14 5. 12. 2014 6. 1. 2015 P.Řezáč
OÚ rozpočet  2015-2016 1. 12. 2014 2. 1. 2015 P.Řezáč
Pozvánka 28.11.2014 21. 11. 2014 22. 12. 2014 P.Řezáč
Zápis z ustavujícího zasedání 13. 11. 2014 13. 12. 2014 P.Řezáč
Vzor oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce 30. 10. 2014 30. 11. 2014 P.Řezáč
Pozvánka22.9.2014 15. 9. 2014 23. 9. 2014 P.Řezáč
Smlouva o dílo 8. 7. 2014 10. 8. 2014 P.Řezáč
Pozvánka 16. 6. 2014 24. 6. 2014 P.Řezáč
Pozvánka 2. 6. 2014 5. 7. 2014 P.Řezáč
Závěrečný účet 2013 23. 5. 2014 24. 6. 2014 P.Řezáč
Závěrečný účet 2013.P1 23. 5. 2014 24. 6. 2014 P.Řezáč
Závěrečný účet 2013.P2 23. 5. 2014 24. 6. 2014 P.Řezáč
Závěrečný účet 2013.P3 23. 5. 2014 24. 6. 2014 P.Řezáč
Závěrečný účet 2013.P4 23. 5. 2014 24. 6. 2014 P.Řezáč
Závěrečný účet 2013.P5 23. 5. 2014 24. 6. 2014 P.Řezáč
Z.V.P.H.O 23. 5. 2014 24. 6. 2014 P.Řezáč
Výzva 22. 4. 2014 25. 5. 2014 P.Řezáč
Nová Telib_rozpočet 22. 4. 2014 25. 5. 2014 P.Řezáč
Pozvánka 7. 4. 2014 15. 4. 2014 P.Řezáč
Pozvánka 15. 1. 2014 25. 1. 2014 P.Řezáč

Územní plán 2014

Název Vyvěšeno Sejmuto Jméno
NovaTelib_oduv_UP 28. 7. 2014 31. 8. 2014 P.Řezáč
NovaTelib_text_UP 28. 7. 2014 31. 8. 2014 P.Řezáč 
Veřejná vyhláška_doručení návrhu ÚP 28. 7. 2014 31. 8. 2014 P.Řezáč 
Vykres_01_Zakladni_cleneni 28. 7. 2014 31. 8. 2014 P.Řezáč 
Vykres_02_Hlavni 28. 7. 2014 31. 8. 2014 P.Řezáč 
Vykres_03_TechnickaInfra_Krajina 28. 7. 2014 31. 8. 2014 P.Řezáč 
Vykres_04_VPS 28. 7. 2014 31. 8. 2014 P.Řezáč 
Vykres_05_Koord_vyrez 28. 7. 2014 31. 8. 2014 P.Řezáč 
Vykres_05_Koord_vyrez_legenda 28. 7. 2014 31. 8. 2014 P.Řezáč 
Vykres_06_Koord 28. 7. 2014 31. 8. 2014 P.Řezáč 
Vykres_07_Zabor_pudy 28. 7. 2014 31. 8. 2014 P.Řezáč 
Vykres_08_Sirsi_vztahy 28. 7. 2014 31. 8. 2014 P.Řezáč 

2013

Název Vyvěšeno Sejmuto Jméno
OZV Poplatky komunál 17. 12. 2013 1. 1. 2014 Řezáč P.
Pozvánka 16.12.2013 9. 12. 2013 17. 12. 2013 Řezáč P.
Návrh rozpočtu na rok 2014 28. 11. 2013 15. 12. 2013 Řezác P.
pozvánka 25.11.2013 18. 11. 2013 20. 12. 2013 Řezáč P.
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 1/2013 31. 10. 2013 16. 11. 2013 Řezáč P.
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 8. 10. 2013 8. 11. 2013 Řezáč P.
pozvánka 08.10.2013 1. 10. 2013 10. 11. 2013 Řezáč P.
Pozvánka 23.09.2013 16. 9. 2013 16. 10. 2013 Řezáč P.
Záměr pronájmu 1. 7. 2013 20. 8. 2013 Řezáč P.
Pozvánka 17.06.2013 17. 6. 2013 20. 7. 2013 Řezáč P.
Pozvánka 4.6.2013 27. 5. 2013 30. 6. 2013 Řezáč P.
Závěrečný účet za rok 2012 27. 5. 2013 30. 6. 2013 Řezáč P.
Učet za rok 2012 příloha 1/1 27. 5. 2013 30. 6. 2013 Řezáč P.
Učet za rok 2012 příloha 1/2 27. 5. 2013 30. 6. 2013 Řezáč P.
Učet za rok 2012 příloha 2 27. 5. 2013 30. 6. 2013 Řezáč P.
Učet za rok 2012 příloha 3 27. 5. 2013 30. 6. 2013 Řezáč P.
Učet za rok 2012 příloha 4/1 27. 5. 2013 30. 6. 2013 Řezáč P.
Učet za rok 2012 příloha 4/2 27. 5. 2013 30. 6. 2013 Řezáč P.
Učet za rok 2012 příloha 5 27. 5. 2013 30. 6. 2013 Řezáč P.
Učet za rok 2012 příloha 6 27. 5. 2013 30. 6. 2013 Řezáč P.
Návrh zadání ÚP Nová Telib 24. 5. 2013 24. 6. 2013 Řezáč P.
Rozdělovník 24. 5. 2013 24. 6. 2013 Řezáč P.
Veřejná_vyhláška 24. 5. 2013 24. 6. 2013 Řezáč P.
Pozvánka 11. 2. 2013 11. 3. 2013 Řezáč P.
Pozvánka 7. 2. 2013 7. 3. 2013 Řezáč P.

2012

Název Vyvěšeno Sejmuto Jméno
Pozvánka - zastupitelstvo obce 14. 12. 2012 Řezáč P.
Návrh rozpočtu na rok 2013 27. 11. 2012 13. 12. 2012 Řezáč P.
OZV Poplatky komunál 25. 11. 2012 25. 12. 2012 Řezáč P.
Pozvánka - zastupitelstvo obce 23. 11. 2012 Řezáč P.
Záměr prodeje pozemku 16. 11. 2012 Řezáč P.
Záměr prodeje pozemku 16. 11. 2012 Řezáč P.
Pozvánka - zastupitelstvo obce 22. 10. 2012 Řezáč P.
Výzva - oprava místní komunikace 4. 7. 2012 Řezáč P.
Pozvánka - zastupitelstvo obce 26. 4. 2012 Řezáč P.
Zpráva o výsledku hospodaření 12. 3. 2012 Řezáč P.
Pozvánka - schůze občanů 14. 2. 2012 Řezáč P.
Pozvánka - zastupitelstvo obce 13. 2. 2012 Řezáč P.

2011

Název Vyvěšeno Sejmuto Jméno
Fenix - sestava 31. 12. 2011 Řezáč P.
Pozvánka - zastupitelstvo obce 21. 12. 2011 Řezáč P.
Pozvánka - zastupitelstvo obce 13. 12. 2011 Řezáč P.
Pozvánka - zastupitelstvo obce 15. 11. 2011 Řezáč P.
Zápis ze schůze 5. 9. 2011 5. 9. 2012 Dlask P.
Zápis ze schůze 5. 9. 2011 5. 9. 2012 Dlask P.
Zápis ze schůze 11. 7. 2011 22. 7. 2012 Dlask P.
Zápis ze schůze 22. 4. 2011 22. 4. 2012 Dlask P.
Zápis ze schůze 23. 2. 2011 23. 2. 2012 Dlask P.

2010

Název Vyvěšeno Sejmuto Jméno
Zápis ze schůze 23. 2. 2011 23. 2. 2012 Dlask P.
Zápis ze schůze 22. 11. 2010 22. 11. 2010 Dlask P.
Zápis ze schůze 22. 11. 2010 22. 11. 2010 Dlask P.
Zápis ze schůze 22. 11. 2010 22. 11. 2010 Dlask P.
Zápis ze schůze 22. 11. 2010 22. 11. 2011 Dlask P.
Zápis ze schůze 12. 4. 2010 12. 4. 2010 Dlask P.
Zápis ze schůze 12. 4. 2010 12. 4. 2011 Dlask P.
Zápis ze schůze 12. 4. 2010 12. 4. 2011 Dlask P.

2009

Název Vyvěšeno Sejmuto Jméno
Zápis ze schůze 12. 4. 2010 12. 4. 2011 Dlask P.
Zápis ze schůze 12. 4. 2010 12. 4. 2010 Dlask P.